Gödselsiktare

  • Roterande trumsilmaskin

    Roterande trumsilmaskin

    DeRoterande trumsilmaskinär en vanlig utrustning i produktion av sammansatta gödselmedel, som främst används för att separera de returnerade materialen och den färdiga produkten, även inse klassificeringen av slutprodukterna, och även klassificera slutprodukterna.

  • Linjär vibrerande sållare

    Linjär vibrerande sållare

    DeLinjär vibrerande sållareanvänder kraftfull vibrationskälla från vibrationsmotorn, materialen skakar på skärmen och rör sig framåt i en rak linje.